Çatı ve Cephe 71.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Kasım-Aralık 2017 20 haber & röportaj ÇATIDER, cephe sektörünün uzun zamandır ihtiyaç duyduğu Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER)’nin kurulması için önemli bir mesafe kat etti. Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan, uygulayan firmalar ile cephe konusunda çalışan bilim ve iş insanlarını biraraya getirerek, dünyadaki teknolojiyi yakalamak için güç birliği yapmak ve cephe hizmet sektörünün gelişmesi ve bütünleşik olarak yerleşim birimlerinde siluet çalışmalarının çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olma amacı güden CEPHEDER ile ilgili bilgiyi ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu’ndan aldık. CEPHEDER Kuruluyor ÇATI VE CEPHE: CEPHEDER gibi bir derneğe neden ihtiyaç duyuldu? ADİL BAŞTANOĞLU: Mevcut yapı stoğumuzdaki çirkin ve kullanışsız durumların (levhalar, yazılar, ışıklandır- malar, kırılmalar, solmalar, balkonlar, eklentiler vs.) gündeme getirilmesi; yeni yapılacak yapılarda aynı hataların tek- rar edilmemesi; eski mimari ekollerin korunması, tekrar yanlış kullanımlarının önlenmesi, yeni ve modern cephele- rin oluşturulması; cephelerin bütünle- şik anlamda oluşturdukları siluetlerin kentlerimizi olumsuz etkilememesi gibi konularda çalışan sektör ile Mimarlar Odası ve akademisyenlerin ortak bir platformda buluşabilmesi gibi amaç- larla CEPHEDER’in kurulmasına ön ayak olmaya çalışıyoruz. ÇATI VE CEPHE: CEPHEDER ile ilgili bugüne kadar neler yapıldı? ADİL BAŞTANOĞLU: Derneğin ön tüzüğü yazıldı. Sektöre katılım için bil- gilendirme toplantısı yapıldı. Öncelikle ÇATIDER üyelerine anlatıldı ve yöne- tim kurulu desteği alındı. Daha sonra İMSAD vasıtasıyla duyurular yaptık. ÇATI VE CEPHE: Bundan sonra nasıl bir program öngörülüyor? ADİL BAŞTANOĞLU: Bu toplantı- lar akademik camiayla da yapılacak. Kurucu üye olmak isteyenlerden bel- geleri istenecek ve davetleri iletilecek. Sanırım iki üç hafta içinde kurulum bitecek. ÇATI VE CEPHE: CEPHEDER’in üye profilinin kimlerden oluşması plan- lanıyor? ADİL BAŞTANOĞLU: Aynı ÇATI- DER gibi sektörde bulunan ve sektörde çalışan tüm firma ve kişilere yönelik olacak. Üretici, dağıtıcı, ithalatçı, çalı- şanlar, akademisyenler... ÇATI VE CEPHE: CEPHEDER’in kuruluşuna hangi firmalar öncülük ediyor?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=